Vyberte stránku

Ochranné pomůcky při svařování

 

Svařování nebo sváření je proces sloužící k vytvoření trvalého spoje dvou i více součástí. Svařovat lze kovové i nekovové materiály, přičemž hrozí různá rizika zejména popálení a poškození zraku. Nebezpečím pro zdraví svářeče, ale i přihlížející osoby je sváření elektrickým obloukem, sváření nebo řezání plynem. Proto je při této činností zcela nezbytné používat správný oděv, pracovní obuv a speciální ochranné pomůcky.

 

Jaká rizika při svařování hrozí?

Hlavními riziky ohrožení zdraví při svařování jsou:

  • ultrafialové a infračervené záření, která způsobují popálení sítnice a ožehnutí rohovky
  • výpary, aerosoly a dýmy ze svařování obsahují škodlivé látky a mohou způsobovat bolesti hlavy, v krku nebo zvýšenou únavu
  • popáleniny bývají způsobeny rozstřikem rozžhaveného kovu z tavné lázně
  • hlučnost je závislá na metodách svařování

 

 

Jakými ochrannými pomůckami se při sváření chránit

Nejlepší ochrannou pomůckou před ultrafialovým a infračerveným zářením je kvalitní svářečská kukla a pracovní oděv z kvalitně zpracované kůže. Před různými výpary, aerosoly a dýmy je třeba na pracovišti instalovat odsávací zařízení a osobní filtraci nebo přívod čerstvého vzduchu do svářečské kukly. Před popáleninami se svářeč musí chránit nehořlavým pracovním oděvem, nejlépe z kvalitně zpracované kůže a speciálními svářečskými rukavicemi. Nezbytnou součástí svářečského oblečení je svářečská zástěra, rukávníky nebo svářečský kabát. Před poškozením sluchu je třeba se chránit sluchátky.

 

Co jste možná nevěděli

Přesto, že od vynálezu ochranného štítu uplynulo již sto let, tak oči patří stále k nejčastěji poškozeným orgánům při sváření. U svářečů je o 40% vyšší riziko vzniku rakoviny plic v důsledku působení pracovního prostředí. Svářeči, kteří kouří, potřebují mnohem větší ochranu dýchacího ústrojí, než svářeči-nekuřáci.

 

Zdroj foto: https://pixabay.com/